Eesti keel

 

Sõnaliigid 7b

16/12/2019

Õpilased õppisid sõnaliike tähenduse ja muutumisviisi järgi. Nad lahendasid harjutusi Opiq.ee, kirjutasid harjutusi töövihikus, lugesid, määrasid sõnaliike ja moodustasid lauseid. Tänane Mentimeter on õpilastele enesehindamiseks selle teema omandamisel.

Iseloomustuse kirjutamisele eelnes kavapunktide koostamise. Õpilased kirjutasid mustandi, õpetaja poolt parandatud mustandi kirjutasid nad korrektselt ümber. Iseloomustus on vormistatud arvutis. Kasutasime koolis kehtivat kirjalike tööde vormistamise juhendit.

Koolikevad pakub ilma poolest vahvaid võimalusi õues õppimiseks. Tänase 6. klassi õuetunni teemaks oli film. Seda tehti nutiorienteerumisrajal, kus igas kontrollpunktis oli vaja lahendada teemakohane ülesanne, oli vaja teha fotosid jms. Raja koostas Scooves haridustehnoloog koostöös aineõpetaja Anne Pildrega. Kokkuvõte Scooves annab märku sellest,...

Eelnevalt õpilased on meisterdanud mitme tunni vältel õhupallimasina. Täna on selle viimistlemine ja masinate võidusõit ja tulemuste analüüs.

Sõna või mitu sõna, millega pöördutakse lauses kellegi poole on ÜTE. Üte võib olla lause algul, lõpus kui ka keskel. Üte eraldatakse muust lausest KOMAGA.

1. kl QR jaht

24/05/2018

Ilusad ilmad lihtsalt kutsuvad välja. Nii toimuski 1. klassis kooli piirkonnas QR jaht.