Seenepäev - pesapäev

15/09/2018

Õpipesapäev 3. klassis

Teema: "Seened", aega planeeritud 4 tundi

Õp Gerta Uus, õpetaja abilised - lapsevanemad, HT Margit Lindau

Pesapäeva põhiliseks eesmärgiks on teemapõhine õppimine, mis sisaldab nii arvutamist, kunsti, lugemist, kirjutamist kui ka teadust. Meie õpipesapäev toimub nutivahendeid kasutades. Uutmoodi õppimine annab õpetajale võimaluse olla loov ja paindlik, õpilastele pakub see ise otsustamist (õpipesades liikumise üle otsustatakse vastavalt sellele, kus pesas vaba kohta leidub), aja planeerimist. Õpipesapäeval on igas pesas õpetaja abiline ja/või õpetaja ning kõik lapsed saavad silmsides suhelda nii omavahel kui täiskasvanuga; kõik õpilased saavad tehtust kohest tagasisidet. Õpipesapäev on suunatud sotsiaalsele õppele.

Hommikuringis tutvustab õpetaja abilisteks tulnud lapsevanemate rolli, selgitab õpilastele ja õp abilistele, kuidas õppimine õpipesapäeval toimub; hommikuringis arutlevad õpilased seente teemal, mida nad sellest juba teavad.

Õpipesad:

  1. TEADUSPESA:
  • pärmseened: reptsepti põhjal taigna tegemine, muu õppetegevuse käigus jälgitakse taigna kerkimise protsessi ja tehakse tahvelarvutiga fotosid;
  • tööraamatu või teatmeteose abiga täidetakse tahvelarvtites interaktiivset ülesannet Learningapps veebirakendusega - AVA MÄNG SIIT https://learningapps.org/4149707
  • taigna vormimine kringliks, küpsetamine. Kui õpipesad üldiselt on oma klassiruumis, siis küpsetamine toimub kodundusklassis.

2. KIRJUTAMISPESA: ülesandeks kirjutada töölehele, kuidas tegime tainast ja mida sa selle käigus teada said.

3. LUGEMISPESA: Muinasjutt "Seene varjus" lugemine ja interaktiivse ülesande täitmine (tegevuste ajateljele reastamine) - AVA MÄNG SIIT - https://learningapps.org/4149802

4. ARVUTAMISPESA: kordavad ülesanded, mis koostatud päeva teema põhjal.

Kokkuvõttering:

õpilaste ja õpetaja abiliste tagasiside sooritusele, tehakse kokkuvõte sellest, mida kogeti ja õpiti. Missuguseid oskusi omandati. (Menti veebirakendusega)

Õpipesapäev toob õppetöösse uuendusi ja muudab õpetaja lähenemist õppeprotsessi juhtimisse loovamaks ehk sobitub MÕK-iga.(mõtted J. Käisi metoodikast) FOTODE LINK

Õpilaste tagasiside keskustepäeva lõpus