Sõnaliigid 7b

16/12/2019

Õpilased õppisid sõnaliike tähenduse ja muutumisviisi järgi. Nad lahendasid harjutusi Opiq.ee, kirjutasid harjutusi töövihikus, lugesid, määrasid sõnaliike ja moodustasid lauseid. Tänane Mentimeter on õpilastele enesehindamiseks selle teema omandamisel.

Ava menti.com parool 720850