Õpetajate enesetäiendus ja parimate kogemuste jagamine/saamine

 

10. mail oli meie kooli õpilastel kodusõppepäev, enamusel e-õppepäev, ja õpetajad külastasid Pärnumaal Raeküla kooli. Direktor Liilia Oberg tutvustas oma kooli, külastasime tunde. Üldteemaks oli meil muutunud õpikäsitus koolis, projektõpe.

On kevadvaheaeg, mis koolitusteks väga sobiv aeg. Ja nii meie kooli õpetajad täna kokku tulidki, et ammutada uusi teadmisi muutunud õpikäsituse teemal. Rääkisime täna kaasavast koolist, väljundi- ja sisendipõhise õppe põhimõtetest, muutunud õpikäsituse alustaladest, kujundavast hindamisest ja palju muust. Koolitajaks oli Merlecons ja Ko, Tarmo...

16.-17. aprillini osalesid meie kooli loovtööde koordinaator Anne Pildre ja haridustehnoloog Margit Lindau Tartus toimunud õpilaste teadusfestivalil. Esindatud oli arvukalt koole üle Eesti - algklassidest gümnaasiumi lõpuklassini. Huvipakkuvad olid kõik noorte teadlaste uurimistööd. Eriliselt nauditavad olid õpilaste sütitavad posterettekannete...

Kolleegiumi peateemaks oli digiraporti koostamine. Vaatasime ühiselt tagasi ja analüüsisime oma digitegevust Digipeegli mõõdikute põhjal. Olime realistid ja mõistsime, et digis on arengut toimunud. Enesetäiendus muutuva õpikäsituse rakendamiseks on positiivseid tulemusi andnud. Õpetajad jagavad oma õnnestunud meetodeid ja uuendatud võtteid...

Eelmisel õppeaastal läbitud HITSA Tuleviku Õpetaja koolituse I moodulile (teema: Õppime digiajastul) sai käesolaval kooliaastal järjeks II moodul. Tellitud sisekoolituse teemaks oli Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul. Esimese poole oluline ülesanne oli õpilaste õpistiilide testimine ning tulemustest lähtuvalt ainetundide läbiviimine...

Meie väljasõidu eesmärgiks oli oma professionaalsuse täiendamine pesapäevade läbiviimisel ehk "kastist välja" õppeprotsessi organiseerimine läbi pesapäevade metoodika. Mida oli kõrva taha panna, mis silma hakkas:

Enesetäiendus on midagi enamat, kui vaid kursustel ja koolitustel osalemine. Tänavu novembris - detsemberis andsime oma kolleegidele lahtiseid tunde. Seda mitmendat aastat. Kogunes mõtteid, millest õppida ja mida isegi võimalusel katsetada. Õppeprotsess erinevas vanuses ja erinevates ainetes on teadagi erinev, kuid on midagi ühist, mida järgida....

3. Küberkiusamine - kuidas käituda kiusamise puhul, millised andmed on ohutumad isiklikud andmed lapse puhul; kuidas veendud, et allalaaditav rakendus on turvaline; mis on krüpteeritud Wifi;

Kutsusime kooli ametikooli juhtõpetaja Andres Meistersoni jagamaks oma kogemusi Office 365 Class Notebooki kasutamisest. Huvi Classroomi loomise vastu tuli õpetajalt.