Õpetajate enesetäiendus ja parimate kogemuste jagamine/saamine

 

Eelmisel õppeaastal läbitud HITSA Tuleviku Õpetaja koolituse I moodulile (teema: Õppime digiajastul) sai käesolaval kooliaastal järjeks II moodul. Tellitud sisekoolituse teemaks oli Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul. Esimese poole oluline ülesanne oli õpilaste õpistiilide testimine ning tulemustest lähtuvalt ainetundide läbiviimine...

Meie väljasõidu eesmärgiks oli oma professionaalsuse täiendamine pesapäevade läbiviimisel ehk "kastist välja" õppeprotsessi organiseerimine läbi pesapäevade metoodika. Mida oli kõrva taha panna, mis silma hakkas:

Enesetäiendus on midagi enamat, kui vaid kursustel ja koolitustel osalemine. Tänavu novembris - detsemberis andsime oma kolleegidele lahtiseid tunde. Seda mitmendat aastat. Kogunes mõtteid, millest õppida ja mida isegi võimalusel katsetada. Õppeprotsess erinevas vanuses ja erinevates ainetes on teadagi erinev, kuid on midagi ühist, mida järgida....

3. Küberkiusamine - kuidas käituda kiusamise puhul, millised andmed on ohutumad isiklikud andmed lapse puhul; kuidas veendud, et allalaaditav rakendus on turvaline; mis on krüpteeritud Wifi;

Kutsusime kooli ametikooli juhtõpetaja Andres Meistersoni jagamaks oma kogemusi Office 365 Class Notebooki kasutamisest. Huvi Classroomi loomise vastu tuli õpetajalt.

Haridustehnoloogi MLindau koolitus Hea Alguse õpetajatele, juhtidele. Koolitus toimus Lõuna-Eestis Mokko Taluhotellis, kuhu oli kogunenud üle Eesti Hea Alguse õpetajad ja juhid suvekooli. Kogemuskoolituse teemaks oli Digi kasutamine Hea Alguse tundides.

Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammi koolituse 1. moodul - Õppimine digiajastul on õpetajatel edukalt läbitud. Läbivateks teemadeks oli aktiivõpe, loovus, teadmusloome ja refleksioon. Sooritatud töid kajastas iga õpetaja oma digitaalses arengumapis. Huvitav oli kuulda kolleegi esitlust ja eneseanalüüsi. Koolitajale Lemme Sulaojale suured tänud!

Tänasel Eesti Vabariigi 100.aastapäevale ja kooli sünnipäevale pühendatud pidulikul aktusel omistati Innovaatilise Õpetaja tiitel õpetaja Kaisi Õispuule. Innovaatiline õpetaja on rikastanud oma ainetunde uute meetoditega, kasutades digivahendeid. Meediaring, mida juhendab õp Kaisi, kajastab meie vahvaid tegemisi kooli ajalehes (...

Soovime liituda tervist edendavate koolide võrgustikuga. Eeltöös oleme kaasanud mitmeid osapooli: õpilasesindust ja lapsevanemaid. Kogukond oli kaasatud juba kevadel temaatilisel osaluskohvikus. Lapsevanemate koosolekul edastasid vanemad oma arvamusi digitaalselt.