Õpetajate enesetäiendus ja parimate kogemuste jagamine/saamine

 

9. septembril toimus koolisisene koolitus, kus jagasid ideid ja näpunäiteid arvutiõpetaja ja haridustehnoloog. Fookusesse võeti IKT kasutamine nii igapäevases kontaktõppes kui ka distantsõppel toimuva õppetöö tõhustamisel.

Soovitan luua enesearengu hindamiseks iseseisev veebileht. Oma koolis oleme kasutanud Webnode keskkonda, kuid valik on sinu.

Õpilastega animatsioonide tegemine on üks võimalus teema kinnistamiseks ja ainete lõimimiseks. Õpime õpetaja Maret R-ga väga käepäraste programmidega ja väga lihtsate tegevustega animatsiooni tegemise etappe. Õp Maret läheneb loovale tegevusele väga loominguliselt, kaasab ka oma klassi tüdrukute rühma. Sisu kirjutasid õpilased loodusõpetuse teemal...

HITSA koolitusel "Tuleviku klassiruumi loomine" osalesime meeskonnaga: direktor Sirje Ellermaa, õppejuht Anne Pildre, haridustehnoloog Margit Lindau, arvutiõpetaja Väino Uljas. Saime teadmise ja kindlustunnet, et avatud klassiruumi saab luua igas tänases koolis, on vaja vaid uutmoodi ja avatud lähenemist õppeprotsessile. Tänane tehnoloogiline...

Türi külaliste gruppi kuulusid valdavalt koolide õppejuhid. Toimus arutelu nüüdisaegse õpikäsituse (NÕK) ja kaasava kooli teemal. Külalised olid kutsutud 7. klassi inglise keele tundi. Tunnis vaadati videot, täideti selle põhjal digitaalseid ülesandeid tahvlites, harjutusi vihikus. Sõnavara rikastav ülesanne oli briti ja ameerika inglise keele...

Digielemendid õppeprotsessis on meil igapäevased. Siit ka vajadus lisaks õpetajate individuaalsetele digitundidele kollektiivse digitöötoa järele, et täiendada oma oskusi tagasisidestamise teemal õppeprotsessis.
Tänased tegevused olid järgmised:
1. On vaja veel veidi pingutada, et iga õpetaja ise oma õppematerjali ka regulaarselt digiblogis jagab.
...

Õpetaja koostab eneseanalüüsi oma e-portfooliosse. Selleks võib ta valida ise vabalt veebikeskkonna, kuid siin on abiks oma soovitustega kindlasti ka haridustehnoloog. Kuidas koostada e-portfooliot ja kuidas koostada eneseanalüüsi - selleks soovitan teha väikest eeltööd. Tsiteerin Õpetajate Liidu postitust nende kodulehel - Viide

On juuni. On õppetööst vaba aeg ja just paras hetk enne puhkusele minemist ideede ja kogemuste ammutamiseks. Meie, Kärla Põhikool, oleme uuendusmeelne kool, aga kui midagi teha, siis soovime koguda ametikaaslastelt-praktikutelt häid ideid ehk õppida parimatest kogemustest.

10. mail oli meie kooli õpilastel kodusõppepäev, enamusel e-õppepäev, ja õpetajad külastasid Pärnumaal Raeküla kooli. Direktor Liilia Oberg tutvustas oma kooli, külastasime tunde. Üldteemaks oli meil muutunud õpikäsitus koolis, projektõpe.

On kevadvaheaeg, mis koolitusteks väga sobiv aeg. Ja nii meie kooli õpetajad täna kokku tulidki, et ammutada uusi teadmisi muutunud õpikäsituse teemal. Rääkisime täna kaasavast koolist, väljundi- ja sisendipõhise õppe põhimõtetest, muutunud õpikäsituse alustaladest, kujundavast hindamisest ja palju muust. Koolitajaks oli Merlecons ja Ko, Tarmo...