Lingid

 1. SnackTools -  esitlused veebis. Näide Meeri Sild Nutiseadmed - LINK
 2. Artikkel Autoriõigused ja Creative Commons (Maadvere, 2011)
 3. Test video põhjal EDpuzzle. Vastaja siseneb Studentina,Koostaja on Teacher
 4. Õppekava digipädevusmudel - LINK
 5. Mis on innovaatilised ÕPILOOD, näited
 6. Õpilugude näited 1. Loo jutustamine; 2. Mängu loomine; 3. Õppematerjali loomine
 7. e-ohutusalased soovitused - arvutikaitse
 8. Nutiseadmete turvalisus ja muud - https://www.pariseltkavoi.ee/
 9. e-poe kasutamisel toimi targalt - https://www.minuraha.ee/
 10. Andmekaitse inspektsioon - Delikaatsed isikuandmed http://www.aki.ee/delikaatsed-isikuandmed
 11. Andmekaitse inspektsioon - telefonikonede salvestamise lubatavus https://www.aki.ee/juhised/telefonikonede-salvestamise-lubatavus
 12. Eraelu kaitse - https://www.aki.ee/et/eraelu-kaitse
 13. Abi saamine ja nõu küsimine -  https://www.targaltinternetis.ee
 14. Vihjeliin (ebasobivast sisust teatamiseks) https://www.vihjeliin.ee
 15. Abiliin 116111 https://www.lasteabi.ee/>
 16. Kiusamisest koolis – politsei annab nõu: https://www.politsei.ee/et/nouanded/noorele/kuberkiusamine/
 17. Juhtumite lahendamisel saate abi ka veebikonstaablitelt: https://www.politsei.ee/et/nouanded/veebikonstaabel
 18. Noodistusprogramm - https://www.noteflight.com/login; GAG õpilase NÄIDE
 19. Sõnapilved kujundisse (teha kasutajad) - https://tagul.com/;
 20. Joonistamise veebirakendus - https://sketch.io/sketchpad/
 21. keemia,füüsika simulatsiooni rakendus - https://phet.colorado.edu/
 22. 5.klassi eesti keele digitöövihik (Pärnu)
 23. Veebivahendid ja juhendid Koolielus
 24. Interaktiivse töölehe koostamine veebis (lubab lisada videot, pilti, jpm), saab hinnata, on õpilase ja õpetaja keskkond - Wizer Koolielus videojuhendid
 25. Spinner ehk loosiratas nimedega - https://wheeldecide.com/
 26. Veebipõhised ühiskirjuatmise keskkonnad, esitlused - https://www.educatorstechnology.com/2017/04/10-key-google-drive-tasks-to-perform.html
 27. meeskondadesse - https://teamup.aalto.fi/
DIGIKOOLID
 1. Pärnu Vanalinna Põhikooli digiblogi
 2. Samsung Digipööre
 3. Konguta digipööre
 4. Kuressaare Gümnaasiumi digipööre
 5. Narva Soldino digipööre
 6. Pelgulinna Gümnaasiumi digipööre
 7. Põltsamaa Gümnaasiumi digipööre
 8. Türi Põhikooli digipööre
 9. Pärnu Vanalinna kooli labivate teemade käsitlemine
 10. Pärnu digiõpik
 1. Saab kasutada tunni organiseerimisel (müra tase, taimerina liivakell jms) - ClassroomScreen 
 2. Matemaatika teste - https://www.thatquiz.org/
 3. loosiratas nimedega - Classtools.net/random-name-picker 
 4. Linke Laine Aluoja kodulehelt - https://laineeportfoolio.weebly.com/lingid.html#
 5. SchoolEmergency (eesti keelne keskkond) veebiplatvormi videojuhis - https://www.youtube.com/watch?v=jWhmVj3738I&feature=youtu.be 
 6. Plagiaadi kontroller: https://www.duplichecker.com/ (väga hea töövahend)
 7. Plagiaadi kontroller- https://www.grammarly.com/plagiarism-checker
 8. Plagiaadi kontroller - https://plagiarismdetector.net/