KPK - HITSA koolitustel

Lisaks teistele erinevatele koolitustele on siin viimastel aastatel läbitud HITSA koolitused, koolituste raames koostatud blogid ja veebilehed. 

Teeme nädalaga Moodle'i kursuse

E-Kursus Moodles 2020 aprill, 1 osaleja

Teams distantsõppes

Veebiseminar 2020 aprill, osales 4 inimestTuleviku klassiruumi loomine. 2019 

Osales 4 inimest

Digivõti: Õppija digipädevuste toetamine lasteaia- ja klassiõpetajale. 

E-kursus 2020 jaan.-märts. Osales 3 inimest


Meeskonnakoolitus: 360° tagasiside meetod ning eneseanalüüsi ja tagasiside oskuste arendamine. 23.04.2018 - 23.04.2018 

Osalesid kõik õpetajad

Võrgustik Võrgutab: Muutunud õpikäsitus. 16.03.2017 - 16.03.2017

Osales 10 inimest

Võrgustik Võrgutab: Digipöörane kool. 12.10.- 12.10.2017

Osales haridustehnoloog

Nutiseadmete kasutamine õppetöös. 03.10.2016 - 25.12.2016

Osales 5 õpetajat

Digipädevuse arendamine haridusasutuses. 27.09.2016 - 06.12.2016 

Osalesid: Anne Pildre, Margit Lindau, Väino Uljas

Valmis personali digikoolituskava