Pesapäev 2.kl-Õhupallimasin

03/11/2018

  • Teema: Õhupallimasin
  • Õpetaja Maret Rei; mentor M Lindau; õpetaja abilised Anne Pildre (õp.juh), Sirje Ellermaa (dir)
  • Aja planeerimine: 2 tundi kolme pesa läbimiseks, 1 tund võidusõiduks ja 1 tund sõidu tulemuste üle analüüsimine

Eelnevalt õpilased on meisterdanud mitme tunni vältel õhupallimasina. Täna on selle viimistlemine ja masinate võidusõit ja tulemuste analüüs.

Õpilased sõnastavad oma tegevuse lünktekstis, samas kasutavad õpitud keelereegleid; mõõdavad oma masina kere tahke, telgesid, arvutavad ja teisendavad pikkusühikuid; loovalt kujutavad nad oma õhupallimasinat ka pildis, st joonistavad. 

PESADESSE LOOSIMINE

I Keelepesa ülesanded: 

  1. lünktekst A (raskem)
  2. lünktekst B (abistav tekst lisatud)
  3. Test: KPK õigekiri (s-i ja h kõrval; lause alguses) - Vastaja

II Teaduspesa 

  • töölehed pesas (oma õhupallimasina "tehniliste andmete" mõõtmine ja kirjapanemine)

III Loovuspesa

  • Õpilane joonistab oma õhupallimasina

IV Õhupallimasinate võidusõit ja analüüs MIKS MU MASIN JUST NII LIIKUS

V Päeva KOKKUVÕTE ja õpilase tagasiside pesapäevale 

Õpetaja refleksioon: