Iseloomustuse kirjutamine 7b

12/12/2019

Teema "Mina ja sõbrad". 

Iseloomustuse kirjutamisele eelnes kavapunktide koostamise. Õpilased kirjutasid mustandi, õpetaja poolt parandatud mustandi kirjutasid nad korrektselt ümber. Iseloomustus on vormistatud arvutis. Kasutasime koolis kehtivat kirjalike tööde vormistamise juhendit.

Õpilased hindavad ennast Mentimetris. Sellele järgnes enesehinnangu analüüs.

menti.com kood 931628