Vene keele harjutused

 1. Eesti viktoriin - https://learningapps.org/display?v=p0rii6zwk16
 2. vali õiges käändes sõna - https://eava.ee/opiobjektid/vene/vene1/no1.htm
 3. vali õiges käändes sõna harj 2 - https://eava.ee/opiobjektid/vene/vene1/no2.htm
 4. vali õiges käändes sõna harj 3 - https://eava.ee/opiobjektid/vene/vene1/no3.htm
 5. lisa õige lõpp - https://eava.ee/opiobjektid/vene/vene1/no4.htm
 6. tõlgi - https://eava.ee/opiobjektid/vene/vene1/no5.htm
 7. Mitmesugused harjutused - https://rus4chld.pushkininstitute.ru/#/
 8. Harjutused pilt+helifail - https://rus4chld.pushkininstitute.ru/#/training/a1 (helifailid töötavad ka Androidiga)
 9. Sõnavara: pilt+helifail - https://rus4chld.pushkininstitute.ru/#/ilearnrus/lexisgrammar (helifailid töötavad ka Androidiga)
 10. tõlgi sõnad - https://learningapps.org/watch?v=pxghjpo2k
 11. lünkharjutus: tegusõnad õiges vormis - https://learningapps.org/watch?v=puep58xej
 12. küsimustele vastamine lünklausetega (tegusõna vormid) - https://learningapps.org/watch?v=pb1osrqga
 13. lünkharjutus: tegusõna vormid - https://learningapps.org/watch?v=pusa2wch101
 14. lünkharjutused: tegusõnade vormid - https://learningapps.org/watch?v=pykmybah101
 15. Lugemin: mõistatuse lahendamine - rus4chld.pushkininstitute.ru/moduleload?id=TrA1_R_Z11-15
 16. Kirjalik lünktekst - rus4chld.pushkininstitute.ru/moduleload?id=TrA1_W_Z5-11
 17. Lugemiskontroll - rus4chld.pushkininstitute.ru/moduleload?id=TrA1_R_Z1-10
 18. Музыкант на траулере ВАРИАНТ 2 (ML) - https://learningapps.org/4464936
 19. Музыкант на траулере ВАРИАНТ 3 (JAH/EI vastused) (ML) - https://learningapps.org/4465065
 20. Музыкант на траулере (ML) - https://learningapps.org/4464536
 21. Ristsõna tõlkimine teemal Toiduained (ML) - https://learningapps.org/4542763
 22. Testmoz test teemal Toiduained (ML) - https://testmoz.com/1571812 (Vastaja)
 23. Omadussõna ühildamine nimisõnaga test (ML) - https://learningapps.org/4543305
 24. Nõo RG õpetaja materjalikogu - https://venekeel.weebly.com/
 25. Käänamine (eelmiselt lehelt) - https://venekeel.weebly.com/105510721076107710781080.html
 26. Творительный падеж (ML) - https://testmoz.com/1581504

 27. Винительный падеж (ML) - https://testmoz.com/1581772

 28. Дательный падеж (ML) - https://testmoz.com/1582458
 29. Omadussõna 6kl (AA) - https://testmoz.com/1582744
 30. Kus? (AA) - https://testmoz.com/1585958
 31. Kes kus on? (AA) - https://testmoz.com/1584852
 32. повторяем (AA) - https://testmoz.com/1589368
 33. союзы (AA) - https://testmoz.com/1592308 (Vastaja)

 34. Missugune (AA) - https://testmoz.com/1593782
 35. Kellega? (AA) - https://testmoz.com/1603652
 36. Kes mida teeb? - https://testmoz.com/1608842
 37. Mitmus - https://testmoz.com/1619654
 38. Kuidas on vene keeles? Kirjuta venekeelne vaste. Teema Rõivad - https://learningapps.org/4776306
 39. Ristsõna Rõivad - https://learningapps.org/4768066
 40. Sõnasegadik Rõivad - https://learningapps.org/4767917
 41. Leia paarid (pilt ja sõna teemal Rõivad) - https://learningapps.org/4776704
 42. Leia sõnale õige tõlge teemal Rõivad (test) - https://learningapps.org/4780011
 43. Sõnasegadik Tähtpäevad (AA) - https://learningapps.org/4772212
 44. Rõivad - lugemine, tõlkimine, paaristöö - https://padlet.com/margit_lindau/venekeelroivad
 45. Ristsõna Toit (AA) - https://learningapps.org/4832988
 46. Test праздники (AA) - https://testmoz.com/1717770/
 47. Test Söök (AA) - https://testmoz.com/1650236
 48. Test Toit (AA) - https://testmoz.com/1650272
 49. Test Internet (AA) - https://testmoz.com/1655880
 50. Test Keelemapp (AA) - https://testmoz.com/1656430
 51. Test Родительнй падеж (AA) - https://testmoz.com/1657370
 52. Test Kordamine (AA) - https://testmoz.com/1664730
 53. Test Kordamine 6.kl (AA) - https://testmoz.com/1669396
 54. Test Kellaajad (AA) - https://testmoz.com/1696530
 55. Test Minevik (AA) - https://testmoz.com/1695456
 56. Test Inimene ja tervis (AA) - https://testmoz.com/1695426
 57. Test Minu päev - https://testmoz.com/1704920
 58. Test Venemaa - https://testmoz.com/1705124
 59. Test Välimus - https://testmoz.com/1825366
 60. 7.klass-кто где и о чём? - https://testmoz.com/1859196
 61. 7.klass Kus?Kellest? Millest?  - https://testmoz.com/1861532
 62. 6.klass Kordamine  - https://testmoz.com/1862028
 63. 6.klass Он,она,оно  - https://testmoz.com/1857684
 64. Интернет - https://testmoz.com/1867446
 65. Sport ja enesetunne test - https://testmoz.com/1881780
 66. Käskiv kõneviis test - https://testmoz.com/1881818
 67. какой род - https://testmoz.com/1884570
 68. как сказать  - https://testmoz.com/1884810
 69. дом  - https://testmoz.com/1887442
 70. вы на машине  - https://testmoz.com/1888972 
 71. Много - https://testmoz.com/1890878
 72. Гости - https://testmoz.com/1890918
 73. Где я могу узнать? - https://testmoz.com/1897464
 74. Выражения - https://testmoz.com/1897472
 75. Повторение - https://testmoz.com/1899276
 76. Который?  - https://testmoz.com/1908174
 77. Много - https://testmoz.com/1908244
 78. Винительный падеж - https://testmoz.com/1911484
 79. неделя  - https://testmoz.com/1911510 

 80. Друзья  - https://testmoz.com/1928980

 81. Где я могу узнать  - https://testmoz.com/1928988

 82. Nimisõna+omadussõnad (int. rühmitamine)  - https://learningapps.org/4164170 

 83. Русские имена.6 класс  (int. leia paarid) - https://learningapps.org/1191406

 84. Nimi- ja omadussõnade ühildumine (int) - https://learningapps.org/918981

 85. Numbri 0-10 (int. leia paarid) - https://learningapps.org/1286135

 86. Nädalapäevad (int järjestamine) - https://learningapps.org/1241181

 87. Hooned linnas (int valikvastused) - https://learningapps.org/1839623

 88. Õppeained (int leia paarid) - https://learningapps.org/2749471

 89. Где? Куда? (int lünkharj) - https://learningapps.org/1845693

 90. Nimisõnade sugu (int rühmita) - https://learningapps.org/1191367

 91. Nimisõnade mitmus (int lünkhar) - https://learningapps.org/1213022

 92. Puuviljad ja marjad (int leia paarid) - https://learningapps.org/1393598

 93. Kool, koolitarbed (int pilt/sõna paarid) - https://learningapps.org/1405430

 94. Toit (int pilt/sõna paarid) - https://learningapps.org/1384817

 95. Linn  - https://learningapps.org/1839653

 96. Puuviljad ja marjad - https://learningapps.org/1384840

 97. Meie kool - https://learningapps.org/6148735

 98. Ametid (AA) https://testmoz.com/2528691 

 99. Kordamine 6.kl (AA) https://testmoz.com/2530883 

 100. Kellele 8.kl (AA) https://testmoz.com/2530645 

 101. 6. kl 20.tund (AA) - https://testmoz.com/2538903

 102. Kordamine - https://testmoz.com/2538821

 103. 21. tund - https://testmoz.com/2547411

 104. lk 133 - https://testmoz.com/2548839

 105. omadussõna - https://testmoz.com/2547301

 106. Riided - https://testmoz.com/2555971

 107. Как вы себя чувствуете - https://testmoz.com/2588351

 108. Milline sa oled - https://testmoz.com/2589703

 109. Kodumaa, keel - https://testmoz.com/2633863

 110. https://testmoz.com/2633863 

 111. Arvud - https://testmoz.com/3301330

 112. Päevakava - https://testmoz.com/3301674

 113. Tema - https://testmoz.com/q/5514172 

 114. Esita küsimus - https://testmoz.com/5654150

 115. Asesõnad - https://testmoz.com/6000272 

 116. Reisimine - https://testmoz.com/6185522

 117. Здравствуйте! - https://testmoz.com/6656452 

 118. Это я - https://testmoz.com/6657458

 119. Kordamine - https://testmoz.com/6798976

 120. õppevideo Padletis mõistekaardi koostamiseks (Stream) - LINK

 121.   Родительный падеж - https://testmoz.com/6950204

 122. Дательный падеж https://testmoz.com/7009942

 123. Õppevideo Winrus.com venekeelne klaviatuur veebis - LINK

 124. Winrus.com online venekeelne klaviatuur https://winrus.com/keyboard.htm 

 125. Глагол - https://testmoz.com/7246722

 126. Глагол - https://testmoz.com/7247076

 127. Где, что, когда? - https://testmoz.com/7299514

 128. Предлоги - https://testmoz.com/7299840

 129. Повторяем - https://testmoz.com/7299958

 130. CrosswordLabs ristsõnad - https://crosswordlabs.com/ admin parool sama testiga. Allolev ristsõna on veebirakenduses koostatu näidis. Eriline boonus seisneb selles, et see rakendus toetab vene k tähestikku. Saab ka printida. Link sellele https://crosswordlabs.com/view/2020-12-04-522. Peab jällegi kohe endale salvestama ja kasutama sama admin parooli, sarnaselt Testmozile. Ristsõnade lingid saab samuti siia lehele panna

 131. Minevik - https://testmoz.com/8218008

 132. Mitymus - https://testmoz.com/8217250

 133. Asesõnad - https://testmoz.com/8239144

 134. Mitmus - https://testmoz.com/8284120

 135. Kordamine - https://testmoz.com/8354794

 136. Tund - https://testmoz.com/8354298

 137. Ametid - https://testmoz.com/8355758

 138.  Где, что, когда?   - https://testmoz.com/7299514

 139.   Asesõnad - https://testmoz.com/8415660

 140.   Nimed - https://testmoz.com/8423628

 141. Kordame - https://testmoz.com/8423924

 142.   Который час -  https://testmoz.com/8415318

 143. kordamine - https://testmoz.com/8469324

 144. kordamine - https://testmoz.com/8475192

 145. kordamine - https://testmoz.com/8480768

 146. Aeg - https://testmoz.com/8484142

 147. Kordamine - https://testmoz.com/8490488

 148. Kellaajad - https://testmoz.com/8523368

 149. Vigade parandus - https://testmoz.com/8586242

 150. Vigade parandus - https://testmoz.com/8586346

 151. Kordamine - https://testmoz.com/8752932

 152. Tervis - https://testmoz.com/8746678

 153. Omdused - https://testmoz.com/8734280

 154. Vanused, aeg - https://testmoz.com/8746978

 155. Mis sobivad kokku - https://testmoz.com/q/8899254

 156. Nimisõna ja omadussõna - https://testmoz.com/q/8896098

 157. Nimisõna ja omadussõna - https://testmoz.com/8896302

 158. Minevik - https://testmoz.com/8893108

Ristsõnad - vastavalt õpetajaga kokkuleppele saada ekraanipilt lahendatud ristsõnast õpetaja kooli meilile

 1. В Эстонии - https://crosswordlabs.com/view/2020-12-08-118

 2. Моя родина -  https://crosswordlabs.com/view/2020-12-07-373

 3. Животные - https://crosswordlabs.com/view/2020-12-09-853

 4. Люди - https://crosswordlabs.com/view/2020-12-09-857