Form 5 - koduõpe

1. Isikulised asesõnad - Exercise 1

2. Omadussõnade võrdlusastmed - Exercise 2

3. Ebaregulaarsed tegusõnad. KASUTA ÕPIKUT! - Exercise 3

4. Ebareeglipärased tegusõnad. KASUTA ÕPIKUT! - Exercise 4 

Form 3 - koduõpe

1. Unit 7 sõnavara. KASUTA ÕPIKUT! - Exercise 1

2. Unit 7 sõnavara. KASUTA ÕPIKUT! - Exercise 2

3. Sõnade sobitamine - Exercise 3

4. Värvid ja numbrid - Exercise 4

5. Am/is/are - Exercise 5


Form 4 - koduõpe

1. Vali õige mitmuse vorm - Exercise 1

2. Unit 7 sõnavara. KASUTA ÕPIKUT! - Exercise 2

3. Unit 8 sõnavara. KASUTA ÕPIKUT! - Exercise 3

Form 9 - Career test

Career test

Form 3 - Kordamine

1. Exercise 1 - Unit 4 sõnavara 

2. Exercise 2 - Numbrid

3. Exercise 3 - BE vormid

4. Exercise 4 - Numbrid ja kooli sõnavara

5. Exercise 5 - Numbrid tähestikulises järjekorras

6. Exercise 6 - Dialoogid

7. Exercise 7 - Sõnavara


Question tags.

1. Intro

2. Exercise 1

3. Exercise 2


Form 4

1. There is/There are - Exercise 1

2. Have got/Has got - Exercise 2

3. I am/ I have got - Exercise 3

4. Am/Is/Have/Has - Exercise 4

5. Am/Is/Are/Have/Has - Exercise 5

Suuline eelkursus

1. Exercise 1

2. Exercise 2

3. Exercise 3

Connective words

1.  Exercise 1

2. Exercise 2

Irregular verbs

1. Exercise 1

2. Exercise 2

3. Exercise 3

4. Exercise 4

Present Perfect - Year 5

1. Exercise 1

2. Exercise 2

3. Exercise 3

4. Exercise 4

5. Exercise 5

10.05 independent study (iseseisev õpe)

Year 3:

1. To be: Harjutus 1

2. Tähestik: Harjutus 2

3. Kehaosad: Harjutus 3 Harjutus 4

Year 7:

Reported speech: Exersice 1

Reported speech: Exercise 2

Year 6:

Noun or verb?: Exersice 1

Noun or verb?: Exercise 2

Noun or verb?: Exercise 3

Year 8:

Passive voice - Present Simple: Exercise 1

Passive voice - Present Simple: Exercise 2

Passive voice - Past Simple: Exercise 3

Passive voice - Past Simple: Exercise 4


Year 4

1. Mitmuse moodustamine: Harjutus 1 Harjutus 2 Harjutus 3 Harjutus 4