Digitunnid

 

E-õppepäev

10/05/2019

Õpetajad viibivad Pärnus õppereisil ja õpilastel on kodusõppepäev. Paljudel oli see aga e-õppepäev.

Õuesõppepäev sisaldas palju looduses liikumist ja oli kasutusel ka nutivahendid. 5. klass täitis oma ülesandeid nutiorienteerumise käigus. Hommikuring toimus ühiselt aulas ja päeva kokkuvõte oli klassiti ja taas aulas. Õpilased said sõna, mida huvitavat tehti ja mida nad õppisid.

Kohandatud tekst hev õpilastele - lugemiskontroll teksti kuulamisega, teksti kasutamisega visuaalselt. Harjutused ja ülesanded koostas har.tehn Margit L.

Kunksmoor

30/03/2018

Raamatu illustraator - raamatusse piltide joonistaja