Digitunnid

 

Kohandatud tekst hev õpilastele - lugemiskontroll teksti kuulamisega, teksti kasutamisega visuaalselt. Harjutused ja ülesanded koostas har.tehn Margit L.

Kunksmoor

30/03/2018

Raamatu illustraator - raamatusse piltide joonistaja

Teema eesmärk - korrata õpitud sõnavara digivahendite kasutamisega (klassiarvuti, ekraan, tahvelarvutid) ja kasutada neid sõnu isikukirjeldustes.