Digitunnid

 

Ilusad ilmad lihtsalt kutsuvad välja. Nii toimuski 1. klassis kooli piirkonnas QR jaht.

Õppeaasta kokkuvõttev test sisaldab olulisemaid teemasid, mis võiks sul vaja minna päris elus suheldes väliskülalistega.

Kohandatud tekst hev õpilastele - lugemiskontroll teksti kuulamisega, teksti kasutamisega visuaalselt. Harjutused ja ülesanded koostas har.tehn Margit L.

Kunksmoor

30/03/2018

Raamatu illustraator - raamatusse piltide joonistaja

Teema eesmärk - korrata õpitud sõnavara digivahendite kasutamisega (klassiarvuti, ekraan, tahvelarvutid) ja kasutada neid sõnu isikukirjeldustes.