Digitunnid

 

Kohandatud tekst hev õpilastele - lugemiskontroll teksti kuulamisega, teksti kasutamisega visuaalselt. Harjutused ja ülesanded koostas har.tehn Margit L.

Kunksmoor

30/03/2018

Raamatu illustraator - raamatusse piltide joonistaja

Teema eesmärk - korrata õpitud sõnavara digivahendite kasutamisega (klassiarvuti, ekraan, tahvelarvutid) ja kasutada neid sõnu isikukirjeldustes.

Omadussõna

09/03/2018

Teema Omadussõna
Mentis koostame sõnapilve omadussõnade kohta. Arutleme nende üle, esitame küsimuse ja kasutame sõnu lausetes. Kirjutame laused vihikusse, tahvlile.

Aine: KirjandusÕpetaja: Ene HeinmetsKlass 9.klTunni teema: Saaremaalt pärit kirjanik August Mälgu rannatriloogia temaatika käsitlemine 9. klassis. Õpilased loevad enda valikul kevadtrimestri alguseks läbi ühe raamatu ("Õitsev meri", "Taeva palge all" või "Hea sadam").Tunni eesmärk: õpilased teavad oma kodukandi kirjaniku loomingut, oskavad võrrelda...