Museums

13/02/2018

Klass: 9. klass

Õpetaja Katrin Mesila

Teema Museums. Vocabulary

  1. tekst lk 82-83
  2. sõnavara lk 84
  3. tekstitöötlus lk 82
  4. Lugemiskontroll -  https://testmoz.com/1577502
  5. küsimine-vastamine lk 84
  6. sõnavara harjutused tv lk 76/3,4. Kasutada e-sõnastikku
  7. Kahoot sõnavara paaristööna tv lk 77 h 5 (e-sõnastikuga) - https://play.kahoot.it/#/?quizId=24382f9c-2f32-462f-b6de-1b54648a7856

Eneseanalüüs tunnis osaoskuste kaupa