Kui külas käisid Hiiumaa koolijuhid

30/11/2017

Täna vallutasid digihuvilised kooli käsitöö- ja kodundusklassi. Ühistööna valmis e-raamat "Nutt sõsarsaarte koolides"