Kollektiivne "peeglisse" vaatamine

10/04/2019

Kolleegiumi peateemaks oli digiraporti koostamine. Vaatasime ühiselt tagasi ja analüüsisime oma digitegevust Digipeegli mõõdikute põhjal. Olime realistid ja mõistsime, et digis on arengut toimunud. Enesetäiendus muutuva õpikäsituse rakendamiseks on positiivseid tulemusi andnud. Õpetajad jagavad oma õnnestunud meetodeid ja uuendatud võtteid jt kogemusi kolleegidele. Nii on rakendunud algklassides pesapäevad. Ja rõõm seegi, et meie inglise keele õpetaja, kes sel õppeaastal meiega perega liitus, viis ka seitsmenda klassi inglise keeles pesatunni. Meil on tavaks saanud lahtiste tundide läbiviimine ja kolleegi tundide külastamine. ESITLUSE LINK

Me olime (digi)eneseanalüüsi protsessil väga analüüsivad. Tore on see, et üha suurem osa pedagoogilisest perest on kaasa tulnud digi kasutusega ja see on saanud süsteemseks ja igapäevaseks.