Klassiõpetajad Keila koolis

20/01/2019

Meie väljasõidu eesmärgiks oli oma professionaalsuse täiendamine pesapäevade läbiviimisel ehk "kastist välja" õppeprotsessi organiseerimine läbi pesapäevade metoodika. Mida oli kõrva taha panna, mis silma hakkas:

  • pesapäevad toimuvad süsteemselt kas kord nädalas või paar korda kuus;
  • kasutusel ei ole õpikud, töövihikud; koostatud on temaatilised tööülesanded;
  • õpilane kogub töölehed õpimappi, mis aegajalt käib kodus, mil õpilane annab oma tehtule selles õpimapis ise hinnangu, hinnangu annab ka lapsevanema;
  • õpilastele antakse võimalus enesehinnanguks ka pesapäeva lõpus, tehes seda kas töölehel või elektroonselt; 
  • pesade läbimise märgivad õpilased tabelisse; 
  • pesapäeval saavad õpilased liikuda;
  • olla toeks kaasõpilasele, seletades vaikselt ülesannet;
  • BeeBot robotid töölehega kasutusel
  • õpetajate aastate vältel kogutud materjal, töölehed moodustavad suured kogukad kaustad;
  • jms