Kadripesapäev 3.kl Maret Rei

25/11/2019

3. klassi pesapäeva teema KADRIPÄEV. Sellele eelnes klassi organiseeritud kadrikohvik. 

Pesad:

  • Lugemine ja ristsõnade lahendamine
  • Rehkendamise pesa
  • Luule ja kunst

Kui pesade läbimise järjekorda saab õpilane ise valida, siis esmane pesadesse jagamise teeb arvuti - GRUPID PESADESSE

Pesapäeval on oluline, et õpilane läbib antud aja jooksul kõik pesad. Pesades täidetud ülesandeid kontrollib õpilane ise QR koodi avades. Sellega on õpilane võtnud vastutuse õppeülesannete õigeaegsel lahendamisel, enesekontroolis ja klassis töörahu hoidmise. 

Õpilaste tagasiside on õpetajale väga oluline - tekib teadmine, kuidas olid pesades ülesanded püstitatud, töö mahukus ja individuaalne lähenemine õpilastele. Tulemuste üle toimus ühine arutelu.

Õpilase enesehindamine pesapäeval: 432363

Paberkandjal tehtud kokkuvõte kajastas palju positiivsust. Kadrikohvikupäeva analüüs, tagasiside: 13365

Pesapäevast tehtud fotod on kooli GALERIIS