Õuesõpe

Erinevates ainetundides viiakse meil tunde läbi õues. Sageli on ka siin meil töövahendiks nutitelefon või tahvelarvuti. 

Õuesõppetunnid kajastuvad teemakohases blogis