Ülekooliline õuesõppepäev

11/04/2019

Õuesõppepäev sisaldas palju looduses liikumist ja oli kasutusel ka nutivahendid. 5. klass täitis oma ülesandeid nutiorienteerumise käigus. Hommikuring toimus ühiselt aulas ja päeva kokkuvõte oli klassiti ja taas aulas. Õpilased said sõna, mida huvitavat tehti ja mida nad õppisid. 

Tagasiside 2. - 9. klass. KOOD 50 44 14

1. klass hindas oma oskustepäeva alljärgnevalt. KOOD 53 87 95

Õpilased hindasid, mida nad sellel päeval õppisid. KOOD 61 79 59

Rohkem pilte kooli kodulehe galeriis (nr 28): LINK