Tuleviku Õpetaja II moodul

02/03/2019

Eelmisel õppeaastal läbitud HITSA Tuleviku Õpetaja koolituse I moodulile (teema: Õppime digiajastul) sai käesolaval kooliaastal järjeks II moodul. Tellitud sisekoolituse teemaks oli Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul. Esimese poole oluline ülesanne oli õpilaste õpistiilide testimine ning tulemustest lähtuvalt ainetundide läbiviimine digivahendite kasutamisega. Õpetajad postitasid oma e-arengumappi õpistiilide testide tulemused, kirjeldati oma tunde. Digivahendite kasutamine meie õppeprotsessis on pea kõikidel õpetajatel igapäevane. Kasutame e-õppematerjale Opiq.ee keskkonnas, samuti e-tundi kirjastuse mälupulgal. Samuti on kasutusel e-Koolikott, Tebo õpiveeb, õpetajad koostavad ise erinevates veebirakendustes õppematerjale, haldavad ainepõhist portfooliot.  

Teisel kontaktkoolituspäeval oli pearõhk erinevate keskkondadega tutvumisel, nö oma varem koostatud töölehtede interaktiivne taaskasutamine. Tutvusime hindamismudelitega, koostamise keskkondadega; hindamismudelid kujundava hindamise korral jps.

Koolituse täienduseks haridustehnoloogilt LiveWorksheets keskkonna kasutusjuhendid: 

 1. LiveWorksheets´is konto loomine, Word dokumendist õige vastuse märgistamise harjutuse loomine - VIDEOjuhend
 2. Word dokumendist lünkharjutuse loomine - VIDEOjuhend
 3. Word tööleht interaktiivseks joontega ühendamise harjutus - VIDEOjuhend

Õpitud, uusi ideid kogutud, neid realiseeritud - nüüd vaid head pealehakkamist ja loovust! 

Siinjuures meie e-arengumapid: 

 1. https://aptulevikuopetaja5.webnode.com/
 2. https://mrtulevikuopetaja-com.webnode.com/
 3. https://rktulevikuopetaja.webnode.com/
 4. https://ehtulevikuopetaja.webnode.com/
 5. https://lvtulevikuopetaja.webnode.com/
 6. https://okarengumapp.webnode.com/
 7. https://gertaarengumapp.webnode.com/
 8. https://saunamari.webnode.com/
 9. https://mlarengumapp.webnode.com/
 10. https://vaino-tulevikuopetaja.webnode.com/
 11. https://merliarengumapp.webnode.com/
 12. https://kylliarengumapp.webnode.com/
 13. https://kristinalem.wordpress.com/
 14. https://marise-arengumapp2.webnode.com/
 15. https://attulevikuopetaja.webnode.com/
 16. https://makoolitus.webnode.com/
 17. https://reopetaja0.webnode.com/
 18. https://jaanikatulevikuopetaja.webnode.com/
 19. https://kaisitulevikuopetaja.webnode.com/