Sissejuhatus 6.kl vene keele ainesse

04/09/2018

  1. Helifail tähestiku õppimiseks - https://rus4chld.pushkininstitute.ru/moduleload?id=Azbuka
  2. Vene-eesti sõnaraamat - https://www.eki.ee/dict/ves/
  3. Eesti-vene sõnaraamat - https://www.eki.ee/dict/evs/
  4. Hääldamisharjutus (õpik lk 9 h 12)