Kujundav hindamine

18/06/2019

On juuni. On õppetööst vaba aeg ja just paras hetk enne puhkusele minemist ideede ja kogemuste ammutamiseks. Meie, Kärla Põhikool, oleme uuendusmeelne kool, aga kui midagi teha, siis soovime koguda ametikaaslastelt-praktikutelt häid ideid ehk õppida parimatest kogemustest. 

Käisime külas Peetri koolis, kus direktor  Luule Niinesalu tutvustas oma koolis toimivat kujundavat hindamist. Neil on kujundav hindamine olnud 10 aastat ehk Peetri kooli asutamisest peale. Selles koolis on sõnaline hindamine põhjalikult sisse juurdunud ja toimib 1.-5.klassini. Alates 6. klassist hakatakse panema hindeid ja kindlasti koos kirjaliku tagasisidega.  Oluline on õpilase enesehindamine. Kuidas seda tehakse, selle vormi mõtleb õpetaja ise loovalt välja. Enesehindamise lehega tutvuvad ka lapsevanemad ja lisavad sellele ka omapoolse tagasiside (ette on antud toetavad punktid). Tagasisidestamine - nii kirjalik kui suuline ja õppija enesehindamine julgustavad õpilasi ja nad ei karda eksida. Metoodiliselt õige tagasisidestamine ja enesehindamine julgustavad õpilasi eksima, õpetavad märkama endas nõrku kohti ja kaaslases tugevaid külgi. Väärtustada iga õpilast. Siinjuures on oluline ka mitmekülgne ja avatud õppeprotsess. 

Leidsime kinnitust, et meie kool on õige sihi endale võtnud - õppeprotsessi tuua uusi tuuli. Oleme samuti andnud õpilastele enesehinnanguks erinevaid võimalusi, teeme seda palju ka digis, mis loob kokkuvõtte (anonüümse) kohe visuaalselt. Oluline on, et õpetaja soovib uutmoodi õppeprotsessi juhtida, olla suunaja. Oluline on koostöö lastevanemtega ja õpilastega. 

Nüüd kindlasti peegeldame ja analüüsime. Kooli arengu protsess ongi üks pidev ja pikk protsess.

Peetri kooli direktorile Luule Niinesalule palju tänu ja meile endile avatud meelt ja paindlikkust! 

Margit Lindau, haridustehnoloog

Rohkem fotosid - LINK