Sõnaliigid: nimisõna

12/02/2018

Klass: 5b Õpetaja: Anne Pildre Teema: Sõnaliikide kordamine Kasutatud vahendid: arvuti, projektor, ekraan, tahvelarvutid igale õpilasele Tegevused:
  • üldine kordamine - mille järgi tunneme lauses nimisõna;
  • missugusele küsimusele vastab nimisõna
  • iga õpilane kirjutab tahvelarvutites Menti keskkonnas kaks nimisõna, mis ilmuvad reaalajas suurele ekraanile
  • arutletakse sisestatud sõnade üle, kas on õiged ja põhjendatakse oma arvamust
  • sõnu kasutatakse lausetes
  • laused kirjutatakse tahvlile
  • laused kirjutatakse vihikutesse
Kokkuvõte: õpilased tulid tunnitööga aktiivselt kaasa, oli märgata emotsioone õnnustumiste ja ebaõnnestumiste korral.