Sõnade harjutamine - vene keel

08/10/2019

Sõnade kordamiseks kasutatud Menti sõnapilve. Eestikeelne sõna kirjutada vene keeles. Järgneb kollektiivne analüüs: 

  • õigekirja analüüs
  • sõnade suuline hääldamine ja tõlkimine

Vastamiseks sisesta kood 70 14 70