Õpetajale animakoolitus 1

17/12/2019

Õpilastega animatsioonide tegemine on üks võimalus teema kinnistamiseks ja ainete lõimimiseks. Õpime õpetaja Maret R-ga väga käepäraste programmidega ja väga lihtsate tegevustega animatsiooni tegemise etappe. Õp Maret läheneb loovale tegevusele väga loominguliselt, kaasab ka oma klassi tüdrukute rühma. Sisu kirjutasid õpilased loodusõpetuse teemal - ravim- ja mürgitaimed. Need, kes hetkel animatsiooni loomisega ei tegele, nutitavad samal hetkel kõrvalruumis arvutiklassis. Tulemused laekuvad Classroomi. 

Samm-sammult - kui põhimõte selge, tekib loodetavasti huvi ja soov ka Audacity jt peenemaid võimalusi pakkuvate programmide järele.  

On põhjust rõõmu tunda, kui majas jätkub innovaatilisi õpetajaid ja õpilasi. 

Margit Lindau, haridustehnoloog