Omadussõna

09/03/2018

Klass 5b

Õpetaja Anne Pildre

Teema Omadussõna
Mentis koostame sõnapilve omadussõnade kohta. Arutleme nende üle, esitame küsimuse ja kasutame sõnu lausetes. Kirjutame laused vihikusse, tahvlile.