Meeskonnaga HITSA koolitusel - Tuleviku klassiruumi loomine

05/12/2019

HITSA koolitusel "Tuleviku klassiruumi loomine" osalesime meeskonnaga: direktor Sirje Ellermaa, õppejuht Anne Pildre, haridustehnoloog Margit Lindau, arvutiõpetaja Väino Uljas. Saime teadmise ja kindlustunnet, et avatud klassiruumi saab luua igas tänases koolis, on vaja vaid uutmoodi ja avatud lähenemist õppeprotsessile. Tänane tehnoloogiline keskkond annab küll palju huvitavaid võimalusi füüsilise õpikeskkonna loomiseks, kuid primaarne on õppetöö sisu. Anda õpilastele valikuvõimalusi, planeerimise võimalusi. Ja see kõik kokku nõuab õppijalt vastutust. Oma koolis oleme alustanud algklassides pesapäevadega, mis toetab tuleviku klassiruumis õppimist.