Kutsestandard toetab õpetajat eneseanalüüsi koostamisel

21/06/2019

Õpetaja koostab eneseanalüüsi oma e-portfooliosse. Selleks võib ta valida ise vabalt veebikeskkonna, kuid siin on abiks oma soovitustega kindlasti ka haridustehnoloog. Kuidas koostada e-portfooliot ja kuidas koostada eneseanalüüsi - selleks soovitan teha väikest eeltööd. Tsiteerin Õpetajate Liidu postitust nende kodulehel - Viide

21. sajandi muutuv kool, elukestev õpe ja pidev arenguvajadus on oma väljakutsetega osa tänase ja tulevase õpetaja igapäevaelust. Õpetaja professionaalse arengu toetamiseks on loodud kutsestandardid. Kutsestandard on õpetajale kasulik:

a) eneseanalüüsiks,

b) koolitusvajaduste väljaselgitamiseks,

c) olemasolevate oskuste-teadmiste (kompetentside) väärtustamiseks,

d) karjääri planeerimiseks

Õpetaja kutsestandarditega saab tutvuda : 

https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO/vaata/10499005#kao_kutsestandard