Koolitus edukalt läbitud

10/04/2018

Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammi koolituse 1. moodul - Õppimine digiajastul on õpetajatel edukalt läbitud. Läbivateks teemadeks oli aktiivõpe, loovus, teadmusloome ja refleksioon. Sooritatud töid kajastas iga õpetaja oma digitaalses arengumapis. Huvitav oli kuulda kolleegi esitlust ja eneseanalüüsi. Koolitajale Lemme Sulaojale suured tänud!