Kolleegilt kolleegile

14/12/2018

Enesetäiendus on midagi enamat, kui vaid kursustel ja koolitustel osalemine. Tänavu novembris - detsemberis andsime  oma kolleegidele lahtiseid tunde. Seda mitmendat aastat. Kogunes mõtteid, millest õppida ja mida isegi võimalusel katsetada. Õppeprotsess erinevas vanuses ja erinevates ainetes on teadagi erinev, kuid on midagi ühist, mida järgida. Üks neist on individuaalsete võimetega ja oskustega arvestamine.

Mõned mõtted nähtud tundidest:

  • 1. klassi loodusõpetuse tunnis käsitleti metsa ja aia teemat. Kasutati opiq.ee materjale, lahendati learningapps.org ristsõna, lahendati ülesandeid oma töövihikutes, teemakohased liikumisminutid olid väga haaravad. Alles see oli, kui nendest lastest said koolilapsed. Nad on tublid, märkasin selles klassis väga tähelepanelikke ja koostööalteid õpilasi. Õpetaja Õnnel on energiat pisikeste rüblikute teemas hoidmisel!
  • 6. kl eesti keel väikeklassis näitas, kui tublid on õpilased ja kuidas nad tulevad tunnis kaasa mitmekesise tegevusega. Õp Anne P väga huvitavad nipid õpilaste aktiveerimiseks tihedas õppetöös kuluvad meile "marjaks" ära. Sildid ülesannetega olid ruumis erinevatesse kohtadesse paigutatud ja õpilased lahendasid ja läbisid kõik need ülesanded. Tore, et seda tundi külastasin. Oli suulist tööd, kirjutamist,  oli liikumist, digiõpikust lahendamist.
  • 5.klassi ajaloo tunnis sain ma osa kaubandusalasest arutelust, seda küll keskaegse kaubanduse valguses. Vahvasti seostas õpetaja Jaanika tolleaegset kaubandust ja teemakohast terminoloogiat tänapäevasega. 5. kl ajalootund oli nauditav. Tunni lõpus kinnistati õpitut kuldvillaku mänguga. 
  • 2. klassis toimus päkapikkude jõulupesas ehk toimus õpipesapäeva, kus õpetaja oli koostanud ise töölehed, mis tuli lahendada erinevates õpipesades. Vahva oli see, et töölehed olid sisult väga tihedalt seotud õpilase endaga või tema sõbraga. Näiteks pikkusühikute teisendamisel, sõbra märkamine ja nimetamine ms. Pesapäeval said õpilased proovile panna oma loodusalaseid teadmisi testi vastamise näol. Silma hakkas see, kus õpetaja planeeris pikalt puudunud õpilase jaoks töölehed ümber ja laps sai läbida samad pesad. Pesapäeval sai kirjutada, lugeda, nuputada, programmeerida, nutitahvlis testi vastata, joonistada, liikuda jpms. Hommikuringis kokkulepitud reeglitest peeti ikka väga hästi kinni ja pesades liikumine, valikute tegemine sujus ilma valjema jututa. Klassiruumis valitses töömelu. Õpipesapäeval oli õpetaja abiliseks haridustehnoloog. Õpilased andsid tagasisidet nutitahvlites. See, mis nende poolt sai kirja pandud, oli lausa huvipakkuv. 

Suur tänu tunni andjatele! Meie kogemustega õpetajatel on, mida jagada. Meie noortelt kolleegidelt on aga omakorda nippe ja häid ideid saada. Nagu inglise keele õpetaja Kristina, kes meil majas alati rõõmsameelne, ütles, et tema tundi võib iga päev tulla. 

Margit Lindau, haridustehnoloog

Postitus on täiendamisel

Rohkem pilte kooli kodulehel - LINK