Hea Alguse kogemuskoolitus - suvekool 2018

05/06/2018

Haridustehnoloogi MLindau koolitus Hea Alguse õpetajatele, juhtidele. Koolitus toimus Lõuna-Eestis Mokko Taluhotellis, kuhu oli kogunenud üle Eesti Hea Alguse õpetajad ja juhid suvekooli. Kogemuskoolituse teemaks oli Digi kasutamine Hea Alguse tundides. 

Tegevuste valimine teiseks koolituspäevakas

Pildile klikkides saad end registreerida 28. juunil töötuppa. 

TEE NII: 

 • kliki kõrvalolevale pildile
 • keri Doodle lehel kerimisriba veidi alla poole
 • kirjuta kastikesse oma nimi
 • teema valimiseks tee linnuke vastavaase ruutu
 • Kinnita SEND nupule klikkimisega

Alljärgnevalt õppijate enesehinnang ja valmisolek digikoolituseks Hea Alguse klassides/rühmades ja juhtimises

 • Digivahendid = kõik IKT vahendid
 • Digivahendid õppetöös (+HEV kaasamine); 
 • Juhtimine; 
 • Lapsevanemate kaasamine

1. EESMÄRGISTAMINE, milleks digivahendit kasutada. Kui õpetajal endal puudub teadmine ja kogemus rakenduste kasutamisel, siis abiks ongi haridustehnoloog. HT püüab mõelda ainete sisusse (eelnevalt õpetajaga vesteldes ja soovitusi andes) ja rikastada meetoditega ainetundi, arvestavalt õpilaste individuaalsusi. Soovi korral viibib ht ainetunnis koos õpetajaga.

2. ENIM KASUTUST LEIDNUD  INTERAKTIIVSED MEETODID: 

 • ühiskirjutamine;
 • paaris- ja rühmatööd;
 • sõnapilved mitmeks otstarbeks; 
 • testi koostamine;
 • individualiseerimine vastavalt õpitasemele;
 • digivahendid ja liikumine/loovus - fotojaht, Scoove ja Loquiz orienteerumine.   

3. ENIM KASUTATUD RAKENDUSED JA VEEBIKESKKONNAD: 

 • Kahoot - mänguline valikvastustega test
 • QR koodi kasutamine: lingi avamine, QR jaht, fotojaht QR koodi loomine - https://goqr.me. QR skänner e lugeja on eelnevalt digivahendisse laaditud. 

 • Doodle - õpilased valivad ise rühmad teemade järgi - NÄIDE
 • Flippity loosiratas - saab ainult linkida, kuid samas moodustab ka rühmad - LINK 
 • Google Drives  ühiskirjutamine, lõpptulem Calameo e-raamat; ühiskirjutamisega toimivad väga hästi personali ümarlauad, lapsevanemate kaasamine - ajujaht jms. 
 • Mentimeter õpilaste eneseanalüüs  (osaoskused keskustepäeval, ainetunnis/teemas) 3.kl õpipesad - NÄIDE
 • Parimad kogemused sõsarsaare koolijuhtidega kohtumine Kärla koolis, ühiskirjutatult kogemuste raamat - E-RAAMATU leiad siit
 • Mentimeter väikeklassi eesti keel teema "Nimisõnad" - NÄIDE
 • Padletil ühiskirjutamine väikeklassis - teemaks "Kirjeldus" - https://padlet.com/anne_pildre/Kirjeldus
 • Testmoz - düsleksikule klassivälise lugemise test - NÄIDE ; lasteaiale NÄIDE
 • Testmoz test - meile harjutamiseks. Tahvlitel klaviatuuri keele vahetamine. https://testmoz.com/1704920
 • Learningapps kiirematele (õpilased loovad ise ülesandeid) loetu sisu ajateljele seadmine - NÄIDE
 • Padletiga mõttekaardid. Ajalugu rühmatöö - NÄIDE "Suurtootmine ja kapitalism 8.kl"
 •  Padletiga  koduülesanne - temaatilised fotod ja selgitused (näit 8.kl teema silnder sinu ümber)
 • Padlet - projektid, ühiskirjutamine kollektiivis
 • Thinglink tunni organiseerimine - NÄIDE
 • Video salvestamine kooli tahvelarvutites - koduse töö vastamine video salvestamisega õpilaste poolt. Teemaks kodukoha tutvustus. Tahvlitega alevis ringi liikudes tutvustatvad õpilased inglise keeles oma kodukanti. Üks klipp näiteks
 • Digiblogi koolis, õpimapp aineõpetajal ja õpilastel
 • Bee bot haridusmängud, robootika

Meie ajurünnak (ühiskirjutamine Padletis)

Tagasiside MTÜ koosoleku ja kogemuskoolituse kohta 

Kokkuvõte

Oli rõõm kauaaegse Hea Alguse õpetajana taas HA tegijatega kokku saada. Seekord jagasin ma Kärla Põhikooli digikogemusi haridustehnoloogina. Eespool interaktiivsete küsitluste tulemused näitavad, et Hea Alguse õpetajad on ise õpihimulised ja aktiivsed osa saama innovaatilistest õpimeetoditest ja rakendustest. Kogemuskoolitusel olin oluliselt keskendunud sellele, kuidas kaasaegseid digivõimalusi saab panna õpilase kasuks tööle. Näiteks erineva õpitasemega õpilaste kaasamisel, aga ka juhtimisel ja lapsevanemate kaasamisel ühisotsustamisse.

Alljärgnevalt minu videojuhendid vahendite kohta, mis meie koolitusel suuremat kõlapinda leidsid. 

Fotod ML - LINK