Inglise keele tasemetöö 5.kl (kooli)

24/05/2018

Õppeaasta kokkuvõttev test sisaldab olulisemaid teemasid, mis võiks sul vaja minna päris elus suheldes väliskülalistega.

Võta lauale ka paber ja pliiats, mida saad töö ajal kasutada. Ristsõna lahendus kirjuta kindlasti endale paberile, et see kohe testile lisada.

Testi parooli annab sulle inglise keele õpetaja.