Body - kehaosad

12/03/2018

Teema: Body

Klass 3.kl

Õpetaja Katrin Mesila

Teema eesmärk - korrata õpitud sõnavara digivahendite kasutamisega (klassiarvuti, ekraan, tahvelarvutid) ja kasutada neid sõnu isikukirjeldustes.

Tundide kirjeldus: 

Videod:

1) www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI

2) www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg

3) www.youtube.com/watch?v=hE1zr9gX1R82

teemakohase sõnavara kordamine - W.9 - AVA LINK

a) https://learningapps.org/1792125 (valikvastused)

b) https://learningapps.org/2591432 (kehaosad nuppudega)

c) https://learningapps.org/3589652 (kehaosad nuppudega)

d) https://learningapps.org/1341931 (kehaosad nuppudega)

3. isikukirjeldus - tekstide lugemine/tõlkimine - p.69/8; piltide kirjeldus - p.69/8

4. iseenda kirjeldus loetud tekstide põhjal - p.69/8

5. isikukirjeldus Grace'i kohta, tema pildi täiendamine - Wb.p.39/10

6. isikukirjeldus ja joonistamine enda kohta - Wb.p.39/10

7. teemakohase laulu kuulamine, kaasa laulmine ja kehaosadele osutamine - p.66/2, CD 9.2

Kodune töö - W.9; Wb.p.39/10 - oma pilti kasutades enesekirjeldus

Sõnade kordamine - 10 raskemat sõna on eesti keeles tahvlil, õpilane tõlgib need Menti sõnapilve.

Tagasiside MINU KEHA - MY BODY teema läbimise kohta:
https://photos.app.goo.gl/wcLJciWT5cigQ3Go1