August Mälgu rannatriloogia

08/03/2018

  • Aine: Kirjandus
  • Õpetaja: Ene Heinmets
  • Klass 9.kl
  • Tunni teema: Saaremaalt pärit kirjanik August Mälgu rannatriloogia temaatika käsitlemine 9. klassis. Õpilased loevad enda valikul kevadtrimestri alguseks läbi ühe raamatu ("Õitsev meri", "Taeva palge all" või "Hea sadam").
  • Tunni eesmärk: õpilased teavad oma kodukandi kirjaniku loomingut, oskavad võrrelda teoses kujutatud probleeme ja sündmusi tänapäeva eluga, arutlevad tegelaste käitumise motiivide üle, sõnastavad loetud teose põhiidee; osalevad rühmatöös ja esitavad klassile oma rühmatöö kokkuvõtte.
  • Rühmatöö läbiviimiseks ühiskirjutamist Padlet.com rakenduses. Iga rühm saab kasutada tahvelarvutit, tulemusi saab jälgida suurel ekraanil. Menti.com rakenduse abil saab iga õpilane teha iseseisva ülesande.
  • Rühmadesse jagunemine: https://doodle.com/poll/b4uhi4eyeiynsde8.
  • Rühmatöö GoogleDrives: https://docs.google.com/presentation/d/1keCHk8r4TlB0AZ1X1Ag_txscnMm3ULvpmawRraV7GfY/edit?usp=sharing
  • Õppemeetodid: rühmaarutelu, kokkuvõtte esitamine klassile, individuaalne töö.