Arvutitool ja lumi

06/02/2018

Õpetaja: Õnne Kruusmaa

Teema: Arvutitool ja lumi. Eesti keel 4.kl

Tunni eesmärgid:

  • Lugemishuvi tekitamine
  • Koostööoskuse kujundamine
  • Osata jutu sisu lühidalt kokku võtta ja oma sõnadega ümber jutustada

Tunni tegevus:

  • Lastekirjanik Kerttu Soans - lühitutvustus
  • Lugemistekst "Arvutitool ja lumi" - ajurünnak
  • Rühmade loosimine teamup.aalto.fi keskkonnas
  • Töö rühmades: teksti lugemine, küsimuste esitamine ja jutustamine klassikaaslastele
  • Kavapunktide järjestamine, lünktekst ja ristsõna lahendamine thinglink.com keskkonnas
  • Tagasiside tunnist mentimeter.com keskkonnas

https://www.thinglink.com/scene/1019181269818277890

Ja tunni lõpus õpilased analüüsisid oma tegevusi ja andsid tagasiside