Õpetajate enesetäiendus ja parimate kogemuste jagamine/saamine

 

3. Küberkiusamine - kuidas käituda kiusamise puhul, millised andmed on ohutumad isiklikud andmed lapse puhul; kuidas veendud, et allalaaditav rakendus on turvaline; mis on krüpteeritud Wifi;

Kutsusime kooli ametikooli juhtõpetaja Andres Meistersoni jagamaks oma kogemusi Office 365 Class Notebooki kasutamisest. Huvi Classroomi loomise vastu tuli õpetajalt.

Haridustehnoloogi MLindau koolitus Hea Alguse õpetajatele, juhtidele. Koolitus toimus Lõuna-Eestis Mokko Taluhotellis, kuhu oli kogunenud üle Eesti Hea Alguse õpetajad ja juhid suvekooli. Kogemuskoolituse teemaks oli Digi kasutamine Hea Alguse tundides.

Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammi koolituse 1. moodul - Õppimine digiajastul on õpetajatel edukalt läbitud. Läbivateks teemadeks oli aktiivõpe, loovus, teadmusloome ja refleksioon. Sooritatud töid kajastas iga õpetaja oma digitaalses arengumapis. Huvitav oli kuulda kolleegi esitlust ja eneseanalüüsi. Koolitajale Lemme Sulaojale suured tänud!

Tänasel Eesti Vabariigi 100.aastapäevale ja kooli sünnipäevale pühendatud pidulikul aktusel omistati Innovaatilise Õpetaja tiitel õpetaja Kaisi Õispuule. Innovaatiline õpetaja on rikastanud oma ainetunde uute meetoditega, kasutades digivahendeid. Meediaring, mida juhendab õp Kaisi, kajastab meie vahvaid tegemisi kooli ajalehes (...

Soovime liituda tervist edendavate koolide võrgustikuga. Eeltöös oleme kaasanud mitmeid osapooli: õpilasesindust ja lapsevanemaid. Kogukond oli kaasatud juba kevadel temaatilisel osaluskohvikus. Lapsevanemate koosolekul edastasid vanemad oma arvamusi digitaalselt.

Koolis toimus üks vahva pereõhtu, kus mitmes erinevas töötoas said lapsed koos vanemate ja vanavanematega toimetada töötubades. Kunsti töötuba, puutöö, kokkamise robootika-, nutitöötoad.