Õpetajate enesetäiendus ja parimate kogemuste jagamine/saamine

 

Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammi koolituse 1. moodul - Õppimine digiajastul on õpetajatel edukalt läbitud. Läbivateks teemadeks oli aktiivõpe, loovus, teadmusloome ja refleksioon. Sooritatud töid kajastas iga õpetaja oma digitaalses arengumapis. Huvitav oli kuulda kolleegi esitlust ja eneseanalüüsi. Koolitajale Lemme Sulaojale suured tänud!

Tänasel Eesti Vabariigi 100.aastapäevale ja kooli sünnipäevale pühendatud pidulikul aktusel omistati Innovaatilise Õpetaja tiitel õpetaja Kaisi Õispuule. Innovaatiline õpetaja on rikastanud oma ainetunde uute meetoditega, kasutades digivahendeid. Meediaring, mida juhendab õp Kaisi, kajastab meie vahvaid tegemisi kooli ajalehes (...

Soovime liituda tervist edendavate koolide võrgustikuga. Eeltöös oleme kaasanud mitmeid osapooli: õpilasesindust ja lapsevanemaid. Kogukond oli kaasatud juba kevadel temaatilisel osaluskohvikus. Lapsevanemate koosolekul edastasid vanemad oma arvamusi digitaalselt.

Koolis toimus üks vahva pereõhtu, kus mitmes erinevas töötoas said lapsed koos vanemate ja vanavanematega toimetada töötubades. Kunsti töötuba, puutöö, kokkamise robootika-, nutitöötoad.

Digivahendite kasutamine on metoodikas uus samm kaasaegses koolis ja siin on, mida kolleegidelt õppida. Koolis toimunud avatud tunde külastati ja saadi ka mõtteid tunni uudseks organiseerimiseks. Samas oli see ka võimalus haridustehnoloogiga digitunde läbinud õpetajtel end proovile panna, näitamaks oma õpitud kogemusi. Kõik õnnestus ja oli...

Augustikuu on just õige aeg koolitusteks. Vahetultenneõppeaasta algust ammutadahäid ideid ka kolleegide kogemustest. Õpiveeb on see eestikeelne keskkond, mis on lisandunud internetis paljudele olemasolevatele. Koolituse viis läbi Diana Veskimägi.